10.08.2020 
Newsletter
 
Accessibilitate
Servicii sociale / Ajutor pentru încălzirea locuinţei Ajutor pentru încălzirea locuinţei 2018-11-26 09:05:44

Actele necesare pentru acordarea ajutorul pentru încălzirea locuinţei:
- cerere de tip,
- copii după actul de identitate ale membrilor familiei care au înplinit vârsta de 14. ani,
- copii după certificat de naştere ale membrilor familiei care nu au înplinit vârsta de 14. ani,
- hotărârea judecătorească sau după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului,
- hotărârea judecătorească de instruire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţi tutelare,
- adeverinţe şcolară/facultate prin care ateste calitatea de elev/student şi dacă aceştia beneficiează sau nu de burse,
- adeverinţă de salariul net,
- cupon de pensie,
cupon de handicap,
- cupon de indemnizaţia şomaj,
- cupon de indemnizaţia pentru creşterea copilului,
- adeverinţă de venit - Agenţia Naţională de Admnistrare Fiscală,
- copie act închiriere de spaţiu locativ

Sezon rece în perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi 31 martie a anului următor.
Obligaţii:
Titularul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţii să comunuce primarului orce modificare intervenite în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Cererea de tip şi lista bunurilor care conduc la excludarea ajutorului de încălzire poate fi descărcate de pe situl primăriei.

Ajutor pentru încălzirea locuinţei 2018-11-26 09:04:01

© 2020 Comuna Sâncrăieni. Toate drepturile rezervate.
Created by DirectWeb