Anunț pentru finanțare nerambursabilă conform Legii 350

Anunţ de participare

Primăria Comunei Sâncrăieni invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură și sport.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură/ sport pe anul 2021 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 25.000 lei, defalcat pe domeniul cultură – 15.000 lei și sport – 10.000 lei.
Durata proiectelor: de la încheierea contractelor până 31.12.2021.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 23.09.2021, ora 16.00 (între data publicarii anuntului si aceata data, trebuie sa fie minim 30 de zile calendaristice)
Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Comuna Sâncrăieni, nr. 522, județul Harghita.
Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 24-27.09.2021.

PROGRAM CU PUBLICUL

Luni: 9:00 - 14:00

Marți: 9:00 - 14:00

Miercuri: 9:00 - 14:00

Joi: 9:00 - 14:00

Vineri: 9:00 - 14:00

CONTACT

Telefon: 0266-332502
Telefon/Fax: 0266-332741

E-mail: primaria@sancraieni.ro

ADRESA

537265 Sâncrăieni, nr. 522
Judeţul Harghita
dweb logo
cookieAcest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora!